Бисмилләһир-рахмәәнир-рахиим. Куль әгүүзу бираббиль-фәләкъ. Миң шәрри мәә халәкъ. Үә миң шәрри гаасикыйн изәә үәкабе. Үә миң шәррин-нәффәәсәәти фил-гүкаде. Үә миң шәрри хәәсидин изә хәсәде.

Мәгънәсе:  Әйт син, әй Мөхәммәд галәйһиссәләм аларга: “Мин сыенамын таңны тудыручы Раббыма. Мәхлукларның мәкереннән (зарарыннан), дөм караңгы төннәрдәге мәкердән, ырым төеннәрен өшкерүче им-томчыларның (бозучыларның) мәкереннән (явызлыгыннан), көнчел кешенең хөсетлегеннән (көнчелегеннән) Аллаһка сыенамын”.