Мәчет намазы мәчеткә кергәч тә утырганчы һәм дә кешеләр белән күрешеп сәлам биргәнче укыла. Шуңа күрә бу намазны гадәттә намаз залына кергәнче үк берәр урынга басып укыйлар. Намаз залында укырга да ярый.
НИЯТ
Кыйбла тарафына карап басыгыз (түбәндәге рәсемдәге кебек). Намазга керешер алдыннан ният кыласыз. Мәсәлән:
«ният кылдым мәчет намазын укымакка халисан лилләһи тәгалә», дип эчтән, ният әйтелә.
ният
 ТӘКБИР ӘЙТҮ
 Кулларны колак турысына кадәр күтәреп (түбәндәге рәсемдәге кебек), тәкбир әйтегез.
Тәкбир — «Аллаһу әкбәр», дию.
Тәкбир әйтелү белән намаз башланган санала, җитди булмаган сәбәпләр аркасында намазны бозарга ярамый!
такбир
 КЫЯМ
 Куллар кендек астына куела, уң кулыгызның кырый бармаклары белән сул кулыгызның беләзеген әйләндереп алыгыз (түбәндәге рәсемдәге кебек), карашыгызны түбәнгә, намазлыкка башны тидерәчәк (сәҗдә кылыначак) урынга юнәлтегез.Әлеге халәт кыям дип атала. Әлеге халәттә иң беренче «Сәнә» укыла ( «Сәнә» эчтән генә укыла):
«Сүбехәнәкә Аллаһүммә үә бихәмдикә үә тәбәракәс-мүкә үә тәгәлә җәддүкә үә лә Иләһә гайрукь».
«Сәнә»дән соң «Тәгаүүз» әйтелә ( «Тәгәүүз» дә эчтән генә укыла):
«Әгүзү билләһи минәш-шәйтанир-раҗим»
«Сәнә» белән «Тәгәүүз» намаз башланганда гына укыла, намаз барышында бүтән укылмый.
«Сәнә» һәм «Тәгәүүз»дән соң «Фатиха» сүрәсе укыла. «Фатиха» сүрәсе намаздагы иң мөһим дога, ул намазның һәр рәкәгатендә укыла, аны дөрес ятлауга зур әһәмият бирегез. «Фатиха» сүрәсе(ирләргә фарыз намазда кычкырып укырга да ярый, эчтән укырга да ярый):
«Бисмилләһир-рахмәнир-рахим. Әлхәмдү лилләһи раббил галәмин. Әррахмәнир-рахим. Мәлики-йәүмиддин. Иййәәкә нәгъбүдү үә иййәәкә нәстәгыйн. Иһдинәс-сыйраталь мүстәкыйм. Сыйраталь-ләзиинә әнгамтә галәйһим. Гайриль-мәгъдуби гәләйһим үәләддаааалиин. Әмин.(әмин эчтән генә әйтелә)
«Фатиха» сүрәсеннән соң, Коръәннән берәр кыскарак сүрә, яисә 3 аять кадәр Коръән укылыр. Безнең мисал өчен, иң кыска сүрәләрнең берсе булган «Кәүсәр» сүрәсе булсын. Игътибар итегез икенче сүрә алдыннан «Бисмилләһир-рахмәнир-рахим» әйтелми. «Кәүсәр» сүрәсе болай укыла:
Иннә әгътайнәкәл кәүсәр фәсалли ли раббикә үәнхәр иннә шәниәкә һүәл әбетәр.
кыям
РӨКҮГЪ
«Кәүсәр» сүрәсен укып бетерү белән тәкбир әйтегез (аллаһу әкбәр) һәм рөкүгъ кылыгыз. Рөкүгъ — алга иелү була. (рәсемне карагыз). Тезләр туры торыр, тезгә таянганда кул бармаклары арасы ачык булырга тиеш. Ирләр рөкугка иелгәндә, гәүдә белән аяклары 90 градус чамасы туры почмак ясап иелә.
Рөкугта вакытта өч мәртәбә:
«Сүбехәнә раббиәль газыйм» 
дип әйтелә. Барлык намазларда, барлык рәкәгатләрдә рөкуг,  бертөсле кылына.
рокуг
КАҮМӘ
 Рөкугтан турайганда:
«Сәмигаллаһү лимән хәмидәһ» 
дип әйтәсез.
Тураеп беткәч:
«Раббәнә ләкәл хәмд»
диясез. Астагы рәсемдәге кебек басыгыз, куллар туры тора. Бу халәт — каүмә дип атала.
рлх
СӘҖДӘ
Каүмә халәтеннән тәкбир әйтеп (Аллаһу әкбәр) сәҗдәгә төшегез.
Сәҗдә — маңгайны җиргә тидерү була.
Сәҗдәгә төшкәндә башта тезләр белән намазлыкка төшегез, аннан куллар белән таяныгыз, маңгай белән борынны намазлыкка тидерегез, куллар колаклар турысында булсын (рәсемне карагыз) Сәҗдәдә килеш:
«Сүбехәнә раббиәль әгълә» 
дип өч тапкыр әйтелә. Барлык намазларда да сәҗдәләр бертөсле.
сажда
ҖӘЛСӘ
Тәкбир әйтегез (Аллаһу әкбәр), утырыгыз. Сул аякның бармак очларын уңга каратып өстенә утырыгыз, ә уң аякны, бармак очлары алга каратып бастырып калдырыгыз (рәсемне карагыз). Әлеге халәт, ягъни ике сәҗдә арасында 1-2 секунд чамасы утыру — җәлсә дип атала.
ташахуд
СӘҖДӘ
1-2 секунд утырып алгач, тәкбир әйтеп(Аллаһу әкбәр), янә сәҗдәгә кителә. Сәҗдә алда күрсәтелгәнчә кылына. Сәҗдәдән тәкбир әйтеп, 2нче рәкәгатьнең кыямына торып басасыз.
сажда
 Намазның беренче рәкәгате тәмамлана, икенчесе башлана.
кыям
КЫЯМ
Икенче рәкәгать «Фатиха» сүрәсе белән башлана:
«Бисмилләһир-рахмәнир-рахим. Әлхәмдү лилләһи раббил галәмин. Әррахмәнир-рахим. Мәлики-йәүмиддин. Иййәәкә нәгъбүдү үә иййәәкә нәстәгыйн. Иһдинәс-сыйраталь мүстәкыйм. Сыйраталь-ләзиинә әнгамтә галәйһим. Гайриль-мәгъдуби гәләйһим үәләддаааалиин. Әмин.(әмин эчтән генә әйтелә)
«Фатиха» сүрәсеннән соң янә берәр сүрә яки аятләр укыла. Мисал өчен «Ихлас» сүрәсе:
Куль һүәллаһү әхәд. Аллаһу самәд. Ләм йәлид үә ләм йүләд. Үә ләм йә күлләһү күфүән әхәд.
кыям
РӨКУГЪ
Рөкугъ — беренче рәкәгатьтәге кебек кылына.
рокуг
КАҮМӘ
Беренче рәкәгатьтәге кебек.
рлх
СӘҖДӘ
Сәҗдә кыласыз.(беренче рәкәгаттәге кебек)
сажда
ҖӘЛСӘ
Җәлсәгә утырасыз.
ташахуд
СӘҖДӘ
Янә сәҗдә кылына һәм тәкбир әйтеп кагъдәгә утырасыз.
сажда
КАГЪДӘ
Беренче рәкәгатьтән аермалы буларак, икенче рәкәгатьтә, сәҗдәдән соң кагъдәгә утырыла. Кагъдәдә «Тәшәһһүд» укыла. «Тәшәһһүд» (эчтән генә укыла):
«Әттәхийәтү лилләһи үәс-салаүәтү үәт-тайибәт. Әссәләмү гәләйкә әййүһән-нәбийү үә рахмәтүллаһи үә бәракәтүһ. Әссәләмү галәйнә үә галә гыйбәдилләһис-салихин. Әшһәдү әллә иләһә илләллаһү үә әшһәдү әннә Мүхәммәдән габдүһү үә расүлүһ».
ташахуд
намазның ахырында укыла торган «Салават» һәм «Дога» укып, «Сәлам» биреп намазны тәмамлыйсыз.