Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләмне пәйгамбәрлек вакытында күреп, мөселман булган кешеләр сәхабәләр дип аталалар.

Сәхабәләрнең саны – 114 мең чамасы. Алар – барысы да бик яхшы һәм изге кешеләр.

Пәйгамбәребезнең мәҗлесендә булып, безгә кадәр мөселман булганга күрә һәм безнең көннәргә кадәр Ислам диненең ирешүенә сәбәп булулары аркасында, сәхабәләрнең һәркайсы – безгә дус һәм якын кешеләр.

Иң олуг сәхабәләр – Мөхәммәд галәйһиссәләмнең якын дуслары – Әбүбәкер, Гомәр, Госман, Гали разый Аллаһу ганһем (Аллаһ алардан разый булсын) исемле кешеләр.

Бу сәхабәләр пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләмгә һәрвакыт бик күп ярдәм иткәннәр. Алар дөньяда Ислам диненең таралуына сәбәпче булганнар.

Мөхәммәд галәйһиссәләм, Хәдичә исемле хатыны вафатыннан соң, хәзрәти Әбубәкернең кызы Гайшәгә өйләнде.

Шулай ук пәйгамбәребез галәйһиссәләмнең Хәфса исемле хатыны – хәзрәти Гомәрнең кызы.

Хәзрәти Госман пәйгамбәребез галәйһиссәләмнең Рокыя һәм Өммегелсем исемле кызларына кияү булды.

Хәзрәти Гали – Фатыйма исемле кызының кияве булды.

Фатыйма белән Галинең Хәсән һәм Хөсәен исемле ике улы туды. Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләм сәламәт вакытында бу ике баланы үз баласы кебек якын күрде.