109. Намазның рөкеннәре, ягъни эчендәге фарызлары да сигезәү:
1. تكبير тәкбир – намазга керешкәндә “Аллаһу әкбәр” дип әйтү;
2. قيام кыям – аягүрә тору;
3. قيرائت кыйра’әт – кыямда өч аять чамасы “Коръән” уку;
4. ركوع рөкүгъ – кыямнан соң иелү (бөгелү);
5. سجود сүҗүд – маңгайны җиргә (намазлыкка) тидереп, ике мәртәбә сәҗдә кылу;
6. قعود кугүд – намазның ахырында кагъдәгә утыру;
7. ترتيب тәртиб – намазның рөкеннәрен тәртип буенча үтәү;
8. خروج хурүҗ – намаздан үз ихтыярың белән чыгу.