Гарибләр

Гариблегъдә гариб булган гарибләр,
Гарибләр хәлене белгән гарибләр,
Сәбәб берлә ерак йиргә барибән[1],
Карендәш кадрене белгән гарибләр.
Сусаганда суга мохтаҗ булган,
Терекдә[2] зар улыб улган гарибләр,
Кеше белмәс гарибләр хале нидер,
Мәгәр белгәй гариб булган гарибләр.
Гариблегъ катыйг ишдер, и газизем,
Кем ул би кадер – улар мескин гарибләр[3],
Кил имди Әхмәдә[4], үзеңә бакгыл,
Гариб син, син гариб, мескин гарибләр.

[«…Гафу кылгыл гөнаһымны»]

Күңлем кошы очар даим канат тукыб[5],
Ике күзем нәдамәтдә[6] канлар түкеб,
Тән үлтереб, риазәтдә[7] тезен чүкеб, –
Йа иляһи, гафу кылгыл гөнаһымны.

Наданлыкда кылган эшем барча хата,
Тәүбә, тәкъсыйр[8] әйдәмәдем йакам тота,
Гәрдәнемгә тоук йаңлигъ салыб фута[9],-
Йа иляһи, гафу кылгыл гөнаһымны.

Дөнья сөеб, дин сәүдәсен үткәреб мин[10],
Йазык йөген, әйа дустлар, бөткәреб[11] мин,
Дәргяһына[12] мәгъсыятьләр[13] килтереб мин, –
Йа иляһи, гафу кылгыл гөнаһымны…

Шом[14] дөньяга күңел баглаб кәһел булдым[15],
Гыйшрәт белән, ва(й) дәрига, җаһил булдым[16].
Бу дөньяны(ң) үтәрене имди белдем, –
Йа иляһи, гафу кылгыл гөнаһымны…

Кол Хуҗа Әхмәд гөнаһига каил[17] ирер,
Һәркем алла дисә аңа йари[18] бирер,
Ирәнләрне сөхбәтегә маил ирер[19], –
Йа иляһи, гафу кылгыл гөнаһымны.

____________________
[1] Барибән – барып, барган.
[2] Терекдә – исән чакта.
[3] «Кем кадерсез – алар мескен гарибләр».
[4] Әхмәд – шагыйрьнең исеме.
[5] Тукыб – кагып.
[6] Нәдамәт – үкенеч.
[7] Риазәт – теләкләрне (нәфесне) тыеп тору.
[8] Тәкъсыйр – дин әһелләрен олылау.
[9] «Муеныма (гәүдәмә) сөлге (чүпрәк) урап чылбыр кебек».
[10] «Дөнья сөеп, дин шөгылен (эшен) калдырып мин».
[11] Бөткәреб – үстереп, күтәреп.
[12] Дәргяһына – бусагасына, катына.
[13] Мәгъсыять – гөнаһ, йазык эш.
[14] Шом – шомлы, ышанычсыз мәгънәсендә.
[15] Кәһел булдым – ир уртасы булдым, гомер уздырдым.
[16] «Күңел ачып, ай үкенеч, надан булдым».
[17] Каил – әйтүче, җиткерүче.
[18] Йари – дуслык; куәт.
[19] «Кешеләрне әңгәмәгә (үзе белән аралашуга) һәвәс итәр».