Гүр чапканада (балта белән) казылачак кабернең кайсы бшыннан чаба башласаң да ярыймы, әллә көнбатыш ягыннанмы (мәетнең башы ягыннанмы) һәм нинди дога укырга кирәк, үзенең аерым догасы бармы?

Җавап: Кабернең кайсы ягыннан чаба (казый) башласаң да ярый. Аерым догасы юк.

Рөстәм хәзрәт Шәйхевәли

(Ислам Нуры газетасыннан)